СТАТУТ

ХРИСТИЯНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ ВІРНИХ

«РУХ МАТЕРІ В МОЛИТВІ

ЛЬВІВСЬКОЇ АРХИЄПАРХІЇ УГКЦ»


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Арт. 1. §1. Християнське приватне об’єднання вірних «Рух Матері в молитві Львівської Архиєпархії УГКЦ» (далі - Рух ММ) - це об’єднання вірних, які мають постійне або тимчасове місце проживання на території Львівської Архиєпархії УГКЦ (кан. 573, §2 ККСЦ, кан. 72 КПП УГКЦ).

§2. Рух ММ не є юридичною особою.

§3. Через затвердження єпархіальним Єпископом цей Статут Руху ММ (далі - Статут) визнається, схвалюється і рекомендується на території Архиєпархії (кан. 573, § 2 ККСЦ).

Арт. 2. §1. У своїй діяльності Рух ММ керується нормами Кодексу Канонів Східних Церков (далі –ККСЦ), Канонами Партикулярного Права УГКЦ (далі – КПП УГКЦ), рішеннями Синоду Єпископів УГКЦ і цим Статутом.

§2. У разі внесення змін і доповнень до Статуту його належить знову представити для затвердження єпархіальному Єпископу.

Арт. 3. Єпархіальний Єпископ через синкела у справах мирян або (та) окремо призначеного священика-єпархіального духівника здійснює нагляд за діяльністю Руху ММ і дбає, щоб у ньому зберігалася чистота віри і звичаїв, та стежить, щоб у церковну дисципліну не проникло зловживання, а в разі виявлення порушень вживає відповідні заходи (кан. 577, § 1, 2 ККСЦ).

Арт. 4. Осідком Руху ММ є м. Львів, пл. Св. Юра, 5.

ІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ

Арт. 5. Членкині Руху ММ гуртуються в молитовних спільнотах у власних парафіях задля поглиблення духовної практики молитви за дітей і молодь з метою утвердження цінностей християнської родини в Церкві і українському суспільстві та реалізації інших боговгодних цілей, які не суперечать цій меті.

Арт. 6. Завданням руху є також діяльна участь молитовних спільнот у житті парафій згідно з нормами ККСЦ, КПП УГКЦ, рішеннями Синоду Єпископів УГКЦ та цим Статутом.

ІІІ. ПРИЙНЯТТЯ І ЧЛЕНСТВО. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНКИНЬ

Арт. 7. §1. Членкинями Руху ММ можуть бути тільки повнолітні жінки, які є вірними УГКЦ. Вони повинні приймати і розуміти мету та завдання Руху ММ.

§2. Посвячені особи можуть бути членкинями Руху ММ згідно з нормами їх типікону чи статуту або за дозволом вищої настоятельки, якщо типікон чи статут не регулюють цього питання.

§3. Членство в Русі ММ набувається через прийняття кандидатки з боку провідниці молитовної спільноти в парафії та благословення місцевого пароха (духівника). Бажано, щоб прийняття відбувалося під час Святої Літургії як свідчення еклезіального виміру об’єднання.

§4. Особа, яка прилюдно відреклася від католицької віри, або відкрито відійшла від єдності з Католицькою Церквою, або є покарана великою екскомунікою, не може правосильно бути членкинею Руху ММ. Якщо ж уже була законно прийнята, компетентна церковна влада повинна на підставі права визнати її звільнення (кан. 580 ККСЦ).

§5. Членкиня може бути звільнена з членства у Русі ММ модераторкою Руху, який повинен порадитися із провідницею молитовної спільноти та всіма членами спільноти. Причинами звільнення можуть бути грубі порушення цього Статуту, які не припиняються після двох письмових попереджень провідниці спільноти.

Арт. 8. Кожна членкиня Руху ММ може будь-коли вийти з об’єднання.

Арт. 9. Усі членкині Руху ММ зобов’язані:

1) розуміти і приймати цілі, які ставить перед собою Рух ММ;

2) виявляти послух церковній владі, з повагою ставитися до провідниці молитовної спільноти та модератора Руху ММ;

3) бути готовими співпрацювати з парохом парафії, сотрудниками, духівниками;

4) поважати одна одну в дусі християнської любові й милосердя;

5) виконувати зобов’язання молитви за Рух ММ та в його наміреннях;

6) реалізовувати своє покликання членкині Руху ММ для добра Церкви та Божого люду;

7) дотримуватися науки і морального вчення Католицької Церкви та норм цього Статуту.

ІV. СТРУКТУРА ТА ПРОВІД

Арт. 10. §1. Рух ММ складається з молитовних спільнот. Кожна молитовна спільнота Руху ММ засновується за погодженням з парохом та діє у власній парафії у тісній співпраці з парохом, сотрудниками та іншими парафіяльними спільнотами.

§2. Молитовна спільнота Руху ММ не може творити ізольовану групу в парафії або діяти всупереч чи як альтернатива парафіяльній спільноті.

§3. Молитовна спільнота Руху ММ на одній парафії повинна нараховувати не менше як п’ять осіб і не більше двадцяти осіб. Якщо кількість бажаючих членкинь молитовної спільноти перевищує вказане число, можна створювати нові спільноти.

Арт. 11. §1. Рух ММ очолює єпархіальна модераторка, яку з-поміж членкинь єпархіального Руху ММ вибирають абсолютною більшістю голосів провідниці молитовних спільнот на своєму зібранні, що проводиться щонайменше двічі на рік, а затверджує єпархіяльний Єпископ.

§2. Мандат єпархіальної модераторки триває п’ять років і не може тривати більше від двох термінів, хіба єпархіальний Єпископ вирішить інакше.

§3. Єпархіальний Єпископ може звільнити єпархіальну модераторку Руху ММ від її обов’язків у разі:

1) її добровільного зречення або зміни постійного місця проживання за межами Архиєпархії;

2) недотримання норм Арт. 9 Статуту;

3) двох офіційних попереджень єпархіального єпископа внаслідок порушення статутних обов’язків або інших вчинків, які завдають шкоди Руху ММ, канонічній дисципліні та духовному розвитку єпархіальної спільноти;

4) офіційного письмового звернення до єпархіального єпископа з цього приводу учасників зібрання провідниць спільнот Руху ММ, які кваліфікованою більшістю (дві третіх) голосів прийняли дане рішення.

§4. Правами і обов’язками єпархіальної модераторки Руху ММ є:

1) засновувати нові молитовні спільноти Руху ММ у парафіях відповідно до положень цього Статуту;

2) з благословення єпархіяльного Єпископа раз на рік організовувати єпархіальний з'їзд членкинь Руху ММ;

3) модерувати діяльність молитовних спільнот у співпраці з їх провідницями;

4) відповідно до потреби, але не рідше ніж раз на рік організовувати з’їзд провідниць місцевих молитовних спільнот для обговорення поточних справ Руху ММ;

5) один раз на п’ять років візитувати кожну молитовну спільноту у співпраці із синкелом у справах мирян (єпархіальним духівником Руху ММ) або іншим священиком, іменованим єпархіяльним Єпископом. Модераторка повинна повідомити пароха про візитацію спільноти щонайменше за два тижні до її початку;

6) з-поміж членкинь Руху ММ, за згодою провідниць молитовних спільнот, єпархіальна модераторка повинна призначити секретарку терміном на п’ять років. До обов’язків секретарки входить: ретельно вести протоколи нарад модераторки з провідницями молитовних спільнот, володіти актуальними списками членкинь та молитовних спільнот і провадити документацію та архів єпархіального Руху ММ.

7) щороку складати плановий звіт про стан та діяльність Руху ММ та планування діяльності Руху ММ на наступний рік, а у випадку візитації окремий звіт візитованих спільнот підписаний нею та секретаркою єпархіяльному Єпископу.

Арт. 12. Молитовну спільноту в парафії очолює провідниця, яку, порадившись із парохом та членкинями молитовної спільноти, призначає модераторка Руху ММ з-поміж місцевих членкинь на п’ять років. Вона не може здійснювати цього служіння більше як два терміни.

Арт. 13. Провідниця здійснює своє служіння у тісній співпраці з парохом і сотрудниками.

Арт. 14. §1. Завданням провідниці молитовної спільноти Руху ММ у парафії є:

1) приймати нових кандидаток з-поміж віруючих парафії у членкині своєї спільноти Руху ММ;

2) організовувати молитовні зустрічі спільноти щонайменше раз на тиждень;

3) дотримуватися молитовного правила зустрічей спільноти;

4) обговорювати та вирішувати виклики молитовної спільноти;

5) організовувати прощі для молитовної спільноти у співпраці з місцевими священиками;

6) підтримувати добру атмосферу у стосунках між членкинями молитовної спільноти;

7) брати участь в єпархіальних нарадах провідниць молитовних спільнот, які скликає єпархіальна модераторка Руху ММ;

8) узгоджувати плани і діяльність молитовної спільноти з парохом (духівником) спільноти для плекання єдності та співпраці;

9) виконувати доручення єпархіальної модераторки Руху ММ, наприкінці кожного року надавати їй звіт про діяльність молитовної спільноти в парафії та актуальний список членкинь;

§2. Єпархіальна модераторка може звільнити провідницю молитовної спільноти Руху ММ в парафії у разі:

1) порушення Статуту Руху ММ;

2) зміни місця проживання за межами парафії;

3) загрози духовному добру молитовної спільноти, порадившись із парохом (духівником);

4) власного прохання.

Арт. 15. Членкиням Руху ММ забезпечений духовно-пастирський провід, який здійснюється на парафіяльному та єпархіальному рівнях.

Арт. 16. §1. Парафіяльний рівень:

Парох, у парафії якого діє законно заснована молитовна спільнота Руху ММ, особисто або через сотрудника забезпечує духовний провід молитовної спільноти.

Завдання пароха (духівника):

1) дбати про дотримання молитовного правила молитовної спільноти;

2) дбати про дотримання духовної концепції Руху ММ у молитовній спільноті;

3) застерігати від негативних впливів ззовні та появи хибних тенденцій всередині молитовної спільноти;

4) проводити або організовувати для молитовної спільноти духовні вправи-(реколекції);

5) бути доступним для духовної розмови та звершення Таїнства Покаяння членкиням молитовної спільноти у відповідному та визначеному часі (кан. 735 ККСЦ);

6) надавати пораду провідниці у вирішенні внутрішніх викликів молитовної спільноти;

7) супроводжувати молитовну спільноту на прощах, служити богослужіння для членкинь;

8) брати участь у зборах духівників молитовних спільнот Руху ММ під проводом єпархіяотного Єпископа або з його доручення синкела у справах мирян (єпархіального духівника Руху ММ).

§2. Єпархіальний рівень:

Синкел у справах мирян або (та) призначений єпархіяльним Єпископом духівник Руху ММ, зобов'язані:

1) брати участь в єпархіальних з'їздах членкинь Руху ММ;

2) брати участь в єпархіальних нарадах провідниць молитовних спільнот Руху ММ;

3) організовувати за погодженням єпархіяльного Єпископа щорічні єпархіальні збори духівників молитовних спільнот Руху ММ;

4) співпрацювати з єпархіальною модераторкою Руху ММ.

Арт. 17. §1. Молитовне правило для молитовних спільнот Руху ММ побудоване на основі молитовника, який затверджує Глава УГКЦ.

§2. Тексти інших молитов, які не мають виразного благословення компетентної церковної влади (із вказівкою особи та посади, посвідчених підписом та печаткою), використовувати на зібраннях молитовних спільнот Руху ММ забороняється.

V. МАЙНО, КОШТИ ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Арт. 18. Рух ММ не провадить фінансово-економічної діяльності та не набуває у власність ні майна, ні коштів.

Арт. 19. Для фінансування поїздок, харчування чи інших поточних витрат Руху ММ членкині складають добровільні пожертви, які повинні бути обліковані єпархіальною модераторкою, чи визначеною нею особою та одразу використані у відповідних цілях і належно єпархіальною модераторкою відзвітовані єпархіяльному економу.

Арт. 20. Для покриття витрат єпархіальної модераторки на візитації молитовних спільнот у парафії членкині складають добровільні пожертви через провідницю спільноти конкретної парафії.

VІ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

Арт. 21. §1. Рух ММ припиняє свою діяльність у зв'язку з її реорганізацією чи ліквідацією.

§2. З поважних причин припинення діяльності молитовної спільноти в парафії здійснюється за рішенням єпархіальної модераторки Руху ММ після консультації з єпархіальним духівником Руху ММ та пароха парафії, в якій існує молитовна спільнота, або на їхнє прохання.

§3. З дуже поважних причин єпархіяльний Єпископ, порадившись з пресвітерською радою, може припинити, або скасувати діяльність Руху ММ.

Вих. ЛВ 19/771

НА СЛАВУ СВЯТОЇ, ЄДИНОСУЩНОЇ, ЖИВОТВОРЯЩОЇ І НЕРОЗДІЛЬНОЇ ТРОЙЦІ, отця, І СИНА, І СВЯТОГО ДУХА. АМІНЬ

ДЕКРЕТ

Згідно з кан. 573 §2 Кодексу Канонів Східних Церков та кан. 72 Канонів Партикулярного Права УГКЦ

затверджую і проголошую СТАТУТ

ХРИСТИЯНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ ВІРНИХ

«РУХ МАТЕРІ В МОЛИТВІ ЛЬВІВСЬКОЇ АРХИЄПАРХІЇ УГКЦ»

ad experimentum терміном на З роки.


Статут вступає в силу з 01.09.2019 шляхом електронної публікації на офіційній веб-сторінці Львівської Архиєпархії УГКЦ

і має бути надрукованим у «Львівських Архиєпархіяльних Вістях».