Вих. ЛВ 21/549
20.05.2021 року


Духовенству, ченцям та черницям,
мирянам Львівської Архиєпархії
Української Греко-Католицької Церкви

ПОВІДОМЛЕННЯ
про накладення кари великої екскомуніки
на священика Львівської Архиєпархії Української Греко-Католицької Церкви
ІВАНА ГАРАТА

Зважаючи на те, що Іван Гарат (28.04.1972 р.н., 01.06.1995 ркп.), священник Львівської Архиєпархії УГКЦ, залишив де-факто своє служіння у Львівській Архиєпархії УГКЦ та був зарахований до духовенства Української Православної Церкви Київського Патріархату (тепер Православної Церкви України), чим вчинив правопорушення – ухилення від підлеглості найвищій владі Церкви, про яке вказано в кан. 1437 Кодексу Канонів Східних Церков, а саме - акт схизми;

Беручи до уваги на артт. 1 §1; 2; 16 Normas de gravioribus delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis Motu Proprio “Sacramentorum Sanctitatis Tutela”, якими визначено виключну компетенцію Конгрегації Доктрини Віри щодо прийняття рішень у випадку скоєння злочину примкнення до схизми, належним чином повідомивши Конгрегацію Доктрини Віри та отримавши доручення і повноваження (Prot.N 580/2014 – 47463 від 13.04.2015), відповідно до арт. 21 §2, 1° SST розглянути та вирішити справу вчинення злочину схизми процедурою позасудового декрету у відповідності до кан. 1486 ККСЦ;

Надавши можливість використати право на захист, яким обвинувачений скористався та виконавши всі процесуальні вимоги, що вимагає Законодавець у кан.1486 ККСЦ для проведення карного адміністративного процесу, священнику Івану Гарату 20 квітня 2021 р. був врученний позасудовий Декрет (Вих. ЛВ.21/362);

У зв’язку з тим, що час для подання рекурсу проти зазначеного позасудового Декрету минув безкорисно, про що обвинуваченому було належно доведено до відома (Вих. ЛВ 21/525)

п о в і д о м л я ю

що позасудовий Декрет від 08 квітня 2021 р. (Вих. ЛВ 21/362),
яким Івана Гарата, священика Львівської Архиєпархії УГКЦ, було визнано винним
у скоєні злочину схизми та накладено кару великої екскомуніки
вступає в дію з усіма канонічно-правовими наслідками.

Таким чином, на підставі кан. 1434 ККСЦ, священику Івану Гарату, забороняється:

- брати участь у Божественній Літургії та будь-яких інших прилюдних відправах богопочитання;

- приймати святі Тайни, уділяти святі Тайни і сакраменталії, виконувати будь-які уряди, служіння або завдання, здійснювати акти управління, які, якщо однак здійснюються, є недійсні на підставі самого права;

- користуватися привілеями, які були йому раніше надані; одержувати сан, уряд, службу та інше завдання в Церкві або платню, привласнювати собі доходи, з ними пов'язаних, а також він втрачає право активного і пасивного голосу.

Оскільки священик Іван Гарат відійшов від єдності з Католицькою Церквою, за що покараний великою екскомунікою, він не може діяти в різного роду організаціях, як вірний УГКЦ. Відтак, духовенству заборонено здійснювати співслужіння з священиком Іваном Гаратом у будь-яких відправах богопочитання, а вірним просити його про такі здійснення.

Ігор Возьняк
Архиєпископ і Митрополит Львівський УГКЦ

о. д-р Сергій Стесенко
Канцлер Курії